Parkering

All parkering på gården är förbjuden! Bilar får endast stå på gården för på- och avlastning.

Vid upptäck av otillåten parkering, vänligen kontakta Europark direkt.