Sopor, återvinning och städdagar

Sopor

Stora sopcontainers i gården – Hushållsavfallet (brännbart) – soppåsen får inte innehålla kemikalier eller elprylar.

Matavfall kan sorteras i den lila sopcontainer i gården. De speciella matavfallspåsarna kan hittas i trädgårdsförrådet (runt hörnet av port 33B)

Tidningsåtervinning

Återvinning på Kistvägen

På Kistvägen – Paper, plast, metal, glas…

Städdagar

Två gånger per år, vår och höst, har vi städdagar för föreningens gård och hus. Dessa är obligatoriska för alla medlemmar. Om inte detta sköts blir vi tvungna att leja ut detta arbete på entreprenad, vilket kan leda till höjda månadsavgifter. Städdagarna är dessutom trevliga tillfällen att lära känna sina grannar!