Städdag, 23e oktober 2021

Den 23e oktober är det dags för höstens städdag. Alla medlemmar kommer få information om detta i ett separat utskick och vi ser fram emot att träffa er då! Naturligtvis håller man sig hemma om man har förkylningssymptom och vi visar hänsyn genom att hålla minst en meters avstånd till varandra när vi ses. I vanlig ordning kommer även en container stå vid port 33 under städhelgen. Samt kommer det finnas en lista med göromål uppsatt i tvättstugan i port 33A för de som inte kan vara med på städdagen.