För medlemmar

Försäkringar

Bostadsrättsinnehavare behöver komplettera hemförsäkringen med tilläggsförsäkring för bostadsrätt, då föreningen har inte längre ett sådant tillägg kollektivt för alla bostadsrätter.

Brandvarnare

Alla lägenheter ska enligt lag vara utrustade med fungerande brandvarnare. Det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att tillse att så är fallet.

Elinstallationer

Föreningen har trefas installerat i fastigheterna.

Andrahandsuthyrning

Bostadsrättsinnehavaren får endast upplåta sin lägenhet till andrahandsuthyrning om styrelsen godkänt detta. Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras skriftligen till styrelsen. Otillåten andrahandsuthyrning är förverkandegrundade och kan leda till uppsägning av bostadsrätten.

Balkonger

Grillning på balkongen får endast ske med elektrisk grill. Man får inte skaka mattor på eller från balkongen, piskställning finns vid vändplanen. Fimpar och annat skräp får naturligtvis inte kastas ut från balkongen. Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenner på föreningens hus och/eller tomt utan styrelsens tillstånd, eller göra andra genomgripande förändringar som påverkar fasadens utseende.