Gården

Skötsel av gården (grusgångar, gräsmattor, rabatter etc.) är medlemmarnas gemensamma ansvar. I föreningen finns en trädgårdsgrupp som tillsammans med styrelsen har ett huvudansvar för detta arbete. Prata med någon i styrelsen om du är intresserad av att vara med i trädgårds-gruppen.

Parkering

All parkering på gården är förbjuden! Bilar får endast stå på gården för på- och avlastning.

Vid upptäck av otillåten parkering, vänligen kontakta Europark direkt.

Gräsklippning och Trädgårdsredskap

Även gräsklippningen är vårt gemensamma ansvar. Det organiseras genom ett gräsklippningsschema som under sommaren finns anslaget i portarna. Gräsklipparen står i trädgårdsförrådet dit era respektive bostadsnycklar passar.

I trädgårdsförrådet finns även diverse andra trädgårdsredskap. Kontakta någon i styrelsen när du känner dig manad till trädgårdsarbete. Vredet till vattenkranen (på utsidan av tvättstugan) hänger vid vasken innanför källardörren i port 33A.

Uteplatsen

Grillen som står vid vändplanen och trädgårdsmöblerna tillhör föreningen och får användas av alla boende. Bokningskalender för dessa finns i tvättstugan. Tänk på att hålla rent och snyggt och att alltid rengöra grillgallret efter användning.