Gemensamma utrymmen

Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare, tvättstuga etc. Var god rök inte heller precis utanför portarna, då röken lätt letar sig in i trapphusen.

Entreer och trapphus

Barnvagnar får enligt lag inte förvaras i trapphusen av brandsäkerhetsskäl. Anslag i portar och märkning av brevlådor får endast göras av styrelsen. Om du vill ändra informationen på din brevlåda ska du vända dig till styrelsen – gäller även ”Ej reklam”. Släpp inte in några främmande personer i porten utan att fråga vem de skall besöka. Lämna aldrig ut portkoden till någon okänd. Ställ inte upp dörren utan att ha uppsikt över den.

Cykel- och barnvagnsförvaring

Cyklar och barnvagnar ska förvaras i cykelförråden. Cykelförråden får inte användas för annan förvaring. Eftersom det är begränsat med utrymme är det bra om ni tar bort cyklar som inte används.

Uteplatsen

Grillen som står vid vändplanen och trädgårdsmöblerna tillhör föreningen och får användas av alla boende. Bokningskalender för dessa finns i tvättstugan. Tänk på att hålla rent och snyggt och att alltid rengöra grillgallret efter användning.