Ordningsregler och stadgar

Alla som bor och vistas i föreningens hus är skyldiga att visa respekt och hänsyn för varandra. Även om detta i stor utsträckning handlar om sunt förnuft och ömsesidigt hänsynstagande, vill vi med dessa trivsel- och ordningsregler förtydliga och poängtera några saker.

Alla som bor i föreningens hus (bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, familjemedlemmar, inneboende, etc.) är skyldiga att känna till och följa föreningens stadgar och ordningsregler samt ta del av information från styrelsen.

Störning

Alla ska visa hänsyn för de kringboende och inte, med höga ljudnivåer eller annat beteende, uppträda på ett sätt som kan vara störande. Nattetid, mellan klockan 22:00 och 07:00, ska man vara extra försiktig med ljudnivåerna vid t.ex. musiklyssnande och tevetittande.

Extra högljudd verksamhet, som borrning, spikning, flyttlastning, möblering och liknande arbete, får endast ske mellan klockan 08:00 och 21:00 på vardagar och mellan klockan 09:00 och 19:00 på lördagar, söndagar och andra helgdagar.

Fester är givetvis tillåtna under rimliga förhållanden. Tänk dock på att det aldrig är någon rättighet att störa de kringboende – även om det bara är ett enstaka tillfälle. Prata därför alltid med dina grannar i förväg.

Vid störning bör man i första hand kontakta dem som orsakar störningen för att komma tillrätta med problemet. I andra hand, eller vid upprepade störningar, kontaktas styrelsen.