Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett stort och ett litet förråd. Det är inte tillåtet att ta ett förråd som verkar ledigt utan att först kontakta styrelsen eller den bostadsrättsinnehavare till vilken förrådet hör. Förvaring får endast ske i de förråd som hör till respektive lägenhet. Källargångarna ska hållas fria. Saker som förvaras på fel ställen kan komma att slängas utan förvarning.