Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett stort och ett litet förråd, dessa finns i källarna. Källargångarna ska hållas fria. Saker som förvaras på fel ställen kan komma att slängas utan förvarning. Alla förråd är märkta med lägenhetsnummer. Det är inte tillåtet att ta ett förråd som verkar ledigt. Om man av någon anledning vill byta förråd med en annan medlem, behöver styrelsen först godkänna detta.